Samfundet Sverige Israel

Samfundet Sverige Israel

Hem

Västmanlandssamfundet värd för årets rikskonferens.

Med den israeliska flaggan i topp på Stadshuset i Västerås hälsades 90 deltagare inklusive Israels ambassadör Isaac Bachman välkomna till samfundets rikskonferens den 8-10 maj 2015. Kommunstyrelsens 1.e vice ordförande Amanda Agestav (kd) deltog i konferensens öppnande och framförde en hälsning från kommunledningen och gav sin personliga, positiva syn på Israel och välkomnade att Samfundet valt att lägga konferensen i stadens vackra stadshus.

Konferensen inleddes med sabbatsfest i anrika Kyrkbacksgården på fredagskvällen. På lördagsmorgonen hölls årsmöte i Stadshusets plenisal med bl a val av ny ordförande, då hittillsvarande ordförande Annelie Enochson tackat nej till omval p g a konvalescens. Till ny ordförande valdes med acklamation riksdagsledamoten Mathias Sundin, som i riksdagen företräder Folkpartiet. Mathias Sundin uttryckte sin glädje över förtroendet och förklarade sig villig att axla ansvaret at ta föreningen vidare och utveckla verksamheten.

 

Själva konferensen hade huvudtemat ”Israel i stormens öga”. Föreningens AU-ordförande Stefan Sturesson beskrev i sin föreläsning den stormiga situationen i Israels omvärld, samtidigt som Israel oförtrutet fortsätter att bygga en demokratisk judisk stat i vilken även icke-judar åtnjuter samma rättigheter och skyldigheter som de judiska medborgarna. Ambassadör Isaach Bachman var inne på samma tema. Han såg mycket allvarligt på situationen i Israels omvärld. Minoriteter, kristna eller muslimska minoriteter, tvingas på flykt eller mördas därför att de inte kan försvara sig. Judarna i Israel är också ett offer för aggression, men skillnaden är att Israel kan försvara sig. Ambassadören menade att även Europa är utsatt för ett terroristhot.

Israel och Europa har ett gemensamt ansvar att ta itu med terrorismen, innan den växer sig ännu starkare, sade ambassadören bland annat.

Morten Fjell Rasmussen från vänorganisationen MIFF i Norge tog i sitt anförande upp olika historikers syn på hur det gick till när Israel bildades. Han utgick från historikern Benny Morris bok ”De nya historikerna”, som översatts till norska, men än så länge inte tlll svenska. De nya historikerna, t ex Ilan Pappé, hävdar att mycket av historieskrivningen från 1948 är fel. Att t ex palestinierna gav sig iväg frivilligt från sina hem. Det stämmer inte enligt de nya historikerna. Den som vill veta mer i detta ämne kan klicka på länken: https://www.youtube.com/watch?v=jNg6K-8EOQQ

Raphael Israeli, professor i Islams och Mellanösterns historia, från Hebrew University i Jerusalem, var konferensens huvudtalare. Han höll ett tre timmar långt seminarium under rubriken ”Mellanöstern i kaos”. Han tog upp mycket av det han behandlat i sina böcker ”From Arab spring to Islamic winter” och ”Hatred, Lies and Violence in the World of Islam”. Ett av hans centrala argument var att de rörelser som har ingett omvärlden hopp med sina krav på demokrati i länder som Egypten och Jemen, har istället skapat ett utrymme för religiös maktkamp, där de mer extrema islamist-rörelserna dragit fördel av situationen, och dessutom fått hjälp av stöd från Väst. Det är detta som förvandlat våren till iskall vinter.

Han påvisade också med mängder av exempel den flod av anti-israelisk, antisemitisk, och antisionistisk propaganda som genomsyrar många muslimska samhällen. – Det starka hatet mot judar och Israel kommer dagligen till uttryck i olika delar av den muslimska världen, sade professor Israeli bland annat.

Lördagen avslutades med en festmiddag där flera talare, bl a tidningsmannen Anders Harald Pers talade med humor och värme om Israel. Mietek Grocher, 88-åringen som fortfarande reser ut till skolor över hela landet för att berätta om Förintelsen, fick deltagarna att brista ut i skratt gång på gång med sina judiska vitsar. Festen inramades med musik av västeråsgruppen Trio Shalom, som spelade mycket uppskattade judiska och israeliska folksånger. Gruppen består av Boris Klanger, Suzy Klanger och Jozef Stern.

Många deltagare uttryckte sin stora uppskattning av konferensen.

 

Svar till Palestinagrupperna

Gunnar Olofsson, ordförande för Palestinagrupperna i Borås, angriper Samfundet Sverige-Israel och andra israelvänner i Sverige i ett brev riktat till Samfundet Sverige-Israel. Han hävdar i rubriken att ”Religiös fanatism ligger bakom Israelstöd”. Han skriver bl. a:

”Även i Sverige finns samma typ av stöd för Israel som i USA. Den religiöst grundade fundamentalismen ses framför allt inom frikyrkorörelsen, organisationer som Livets Ord, vissa judiska församlingar och delar av kristdemokratin - medan Israel som en utpost för någon slags västerländska värden hyllas inom liberala media och partier. En verkligt Israelkritisk artikel i Dagens Nyheter eller Judisk krönika är i stort sett otänkbar, och andelen medlemmar i Folkpartiet och Moderaterna villiga att verka för palestiniernas mänskliga och demokratiska rättigheter är försvinnande liten. Sverigedemokraterna är ohämmade Israelkramare.

De som ser det israeliska kolonialprojektet som ett sätt att uppnå sina egna religiösa, demokratiska eller marknadsekonomiska drömmar är dock ute på farlig is, och riskerar att bli en negativ kraft i arbetet för en rättvis och fredlig lösning av konflikten i Israel/Palestina, och Jerusalem som symbol för fredlig samexistens mellan tre världsreligioner. Det borde vara självklart att de som idag verkar i partier och religiösa organisationer som ännu inte kommit ur sin låsning i frågan att se till att politiken ändras, fundamentalisterna isoleras och opinionen samlas kring en rörelse för verklig fred och frihet för alla människor och religioner inblandade i konflikten.”

Stefan Sturesson, AU-ordförande för Samfundet Sverige-Israel svarar på angreppet:

Israelstödet är sakligt grundat

Hej Gunnar Olofsson!

Du kommer gång på gång igen i svensk press med dina israelfördömande inlägg. Du sprider dessa inlägg i alla medier som är villiga att ta in dem. Ofta står du oemotsagd, men denna gång väljer jag att bemöta ditt inlägg ”Religiös fanatism bakom israelstöd”, för att varna andra för din försåtliga argumentation.

Du förfäktar en helt obevisad tes, att Israelvänner oftast är religiösa fanatiker. I din värld går det tydligen inte att vara israelvän utan att vara fanatiker. Med andra ord borde alla sunt tänkande människor enligt dig ta avstånd från Israel och ställa upp på palestiniernas sida. Nu är det så, att det finns minst tre israelvänliga organisationer i Sverige - Samfundet Sverige-Israel, Israels vänner och Shalom över Israel. Sammanlagt representerar de omkring 10 000 israelvänner. Samfundet Sverige-israel är religiöst och politiskt neutralt. Där finns inte en enda religiös fanatiker, det vågar jag påstå efter att ha verkat inom organisationen i över 25 år. I Västerås där jag bor har Samfundet medlemmar från i stort sett alla riksdagspartier utom SD. Flera kända riksdagsledamöter har verkat i Samfundet – Thure Jadestig (s), Per Ahlmark (fp), Jan-Erik Wikström (fp), Hadar Cars (fp), Gunnar Hökmark (m), Elisabeth Svantesson (m) m fl. Till och med Olof Palme har varit medlem i Samfundet på 60-talet.

Israels vänner och Shalom över Israel är förvisso kristna organisationer, men de har medlemmar från alla samfund, från Svenska Kyrkan till EFS och Pingströrelsen. Det enda ”fanatiska” bland dessa är att de tror på Gud och har Bibeln som rättesnöre. Det är lika självklart som att muslimer tror på Allah och vägleds av Koranen. Men det betyder inte att de per automatik är fanatiker. Fanatism är en mycket sällsynt företeelse bland svenska israelvänner. De flesta har kommit fram till sin övertygelse genom att studera den historiska bakgrunden och genom vetskapen om att judar som folk och Israel som stat varit och är hotade till sin existens även i vår tid.

En annan av dig omhuldad tes är att Israel är ett ”kolonialt projekt”. Du har inte ens tagit reda på vad kolonialism betyder. Enligt Wikipedia är kolonialism ”staters eller gruppers erövring och behärskande av, för dem, mer eller mindre främmande territorier”. Liknande definitioner ges också av andra uppslagsverk. Judarnas återvändande till sitt historiska hemland är ju det rakt motsatta. Här har vi ett folk som förföljts och fördrivits av olika imperier och kolonisatörer från sitt ursprungliga hemland, och genom de två senaste kolonisatörerna – turkar och britter – getts möjlighet att återvända. Det finns även arabiska historiker som erkänner detta. Jag kan inte låta bli att citera den saudiske historikern Mohammad Hassan Sharab: ”Till skillnad från arabiska stammar som kommit in i detta land för att lägga det under sig och kontrollera det, växte judarna upp här sedan historiens gryning. Det var här som deras högtider växte fram, ja hela deras kultur och religion har sitt ursprung här. Det förblev judarnas land, centrum för deras böner och härifrån utgick deras resor och hit vände de åter. Här föddes deras profeter och deras uppenbarelser. I detta land skrev judiska profeter och lärde sina böcker som alltjämt är en fyrbåk, ett ljus och en vägvisare för Israels barn och för alla folk.”

Oavsett vilka argument jag kommer med tror jag inte att du kommer att upphöra med dina enögda palestinabetraktelser. Men jag hoppas att de som läser dem drar öronen åt sig och ifrågasätter dina påståenden. Samfundet Sverige-Israel har alltid eftersträvat balans och saklighet i debatten, och vi ställer gärna upp för en rättvis behandling också av palestinierna. Men vi tar klart och tydligt avstånd från palestinska organisationers våldsbejakande retorik, terrorism och väpnade kamp för att ersätta det nuvarande Israel med en palestinsk stat.

Stefan Sturesson

AU-Ordförande Samfundet Sverige-Israel Riksorganisation

 

Protester mot regeringens erkännande av Palestina

Annelie Enochson i Studio Ett om erkännandet av Palestina
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5983626
Ulf Öfverberg i SVT om regeringens palestinabesked
Ulf Öfverberg i Expressen om utnämningen av Kaplan

Först nu vet jag hur skräck känns. Opinion SVD av Annika Hernroth-Rothstein .

Annika Hernroth-Rothstein arbetar som politisk rådgivare och frilansjournalist. Hon har just kommit hem från en resa till Israel med sina barn, och skriver här på Brännpunkt om sina upplevelser där.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/forst-nu-vet-jag-hur-skrack-kanns_3742338.svd

Israel: ”Vi ringer innan vi bombar”. DN Nyheter.

Hamas tvingar civila att fungera som mänskliga sköldar. Det hävdar Israels militär som ringer upp Gazainvånare för att varna innan man bombar deras hus. ”Det här är väldigt effektivt”, säger terrorforskaren Magnus Norell.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/israel-vi-ringer-innan-vi-bombar/