Samfundet Sverige Israel

Samfundet Sverige Israel

Hem

Palestiernas katastrofdag – både mytbildning och historieförvrängning. Av Ulf Öfverberg


"Flyktingar är en olycklig och fruktansvärd konsekvens av krig", skriver generalsekreteraren i Svensk Israel-Information, Ulf Öfverberg, men ger en vidare bild av hur palestinierna genom minneshållande av flykten från dåvarande Palestina, Nakba, håller myter och halvsanningar levande händelserna 1948, då Israel bildades. Tragedin är ett faktum, men inte på grund av Israels illvilja, utan orsakat av ett palestinskt ledarskap som avvisat alla fredsförslag.

Read more: Palestiernas katastrofdag – både mytbildning och historieförvrängning. Av Ulf Öfverberg

Svar till Palestinagrupperna

Gunnar Olofsson, ordförande för Palestinagrupperna i Borås, angriper Samfundet Sverige-Israel och andra israelvänner i Sverige i ett brev riktat till Samfundet Sverige-Israel. Han hävdar i rubriken att ”Religiös fanatism ligger bakom Israelstöd”. Han skriver bl. a:

”Även i Sverige finns samma typ av stöd för Israel som i USA. Den religiöst grundade fundamentalismen ses framför allt inom frikyrkorörelsen, organisationer som Livets Ord, vissa judiska församlingar och delar av kristdemokratin - medan Israel som en utpost för någon slags västerländska värden hyllas inom liberala media och partier. En verkligt Israelkritisk artikel i Dagens Nyheter eller Judisk krönika är i stort sett otänkbar, och andelen medlemmar i Folkpartiet och Moderaterna villiga att verka för palestiniernas mänskliga och demokratiska rättigheter är försvinnande liten. Sverigedemokraterna är ohämmade Israelkramare.

De som ser det israeliska kolonialprojektet som ett sätt att uppnå sina egna religiösa, demokratiska eller marknadsekonomiska drömmar är dock ute på farlig is, och riskerar att bli en negativ kraft i arbetet för en rättvis och fredlig lösning av konflikten i Israel/Palestina, och Jerusalem som symbol för fredlig samexistens mellan tre världsreligioner. Det borde vara självklart att de som idag verkar i partier och religiösa organisationer som ännu inte kommit ur sin låsning i frågan att se till att politiken ändras, fundamentalisterna isoleras och opinionen samlas kring en rörelse för verklig fred och frihet för alla människor och religioner inblandade i konflikten.”

Stefan Sturesson, AU-ordförande för Samfundet Sverige-Israel svarar på angreppet:

Israelstödet är sakligt grundat

Hej Gunnar Olofsson!

Du kommer gång på gång igen i svensk press med dina israelfördömande inlägg. Du sprider dessa inlägg i alla medier som är villiga att ta in dem. Ofta står du oemotsagd, men denna gång väljer jag att bemöta ditt inlägg ”Religiös fanatism bakom israelstöd”, för att varna andra för din försåtliga argumentation.

Du förfäktar en helt obevisad tes, att Israelvänner oftast är religiösa fanatiker. I din värld går det tydligen inte att vara israelvän utan att vara fanatiker. Med andra ord borde alla sunt tänkande människor enligt dig ta avstånd från Israel och ställa upp på palestiniernas sida. Nu är det så, att det finns minst tre israelvänliga organisationer i Sverige - Samfundet Sverige-Israel, Israels vänner och Shalom över Israel. Sammanlagt representerar de omkring 10 000 israelvänner. Samfundet Sverige-israel är religiöst och politiskt neutralt. Där finns inte en enda religiös fanatiker, det vågar jag påstå efter att ha verkat inom organisationen i över 25 år. I Västerås där jag bor har Samfundet medlemmar från i stort sett alla riksdagspartier utom SD. Flera kända riksdagsledamöter har verkat i Samfundet – Thure Jadestig (s), Per Ahlmark (fp), Jan-Erik Wikström (fp), Hadar Cars (fp), Gunnar Hökmark (m), Elisabeth Svantesson (m) m fl. Till och med Olof Palme har varit medlem i Samfundet på 60-talet.

Israels vänner och Shalom över Israel är förvisso kristna organisationer, men de har medlemmar från alla samfund, från Svenska Kyrkan till EFS och Pingströrelsen. Det enda ”fanatiska” bland dessa är att de tror på Gud och har Bibeln som rättesnöre. Det är lika självklart som att muslimer tror på Allah och vägleds av Koranen. Men det betyder inte att de per automatik är fanatiker. Fanatism är en mycket sällsynt företeelse bland svenska israelvänner. De flesta har kommit fram till sin övertygelse genom att studera den historiska bakgrunden och genom vetskapen om att judar som folk och Israel som stat varit och är hotade till sin existens även i vår tid.

En annan av dig omhuldad tes är att Israel är ett ”kolonialt projekt”. Du har inte ens tagit reda på vad kolonialism betyder. Enligt Wikipedia är kolonialism ”staters eller gruppers erövring och behärskande av, för dem, mer eller mindre främmande territorier”. Liknande definitioner ges också av andra uppslagsverk. Judarnas återvändande till sitt historiska hemland är ju det rakt motsatta. Här har vi ett folk som förföljts och fördrivits av olika imperier och kolonisatörer från sitt ursprungliga hemland, och genom de två senaste kolonisatörerna – turkar och britter – getts möjlighet att återvända. Det finns även arabiska historiker som erkänner detta. Jag kan inte låta bli att citera den saudiske historikern Mohammad Hassan Sharab: ”Till skillnad från arabiska stammar som kommit in i detta land för att lägga det under sig och kontrollera det, växte judarna upp här sedan historiens gryning. Det var här som deras högtider växte fram, ja hela deras kultur och religion har sitt ursprung här. Det förblev judarnas land, centrum för deras böner och härifrån utgick deras resor och hit vände de åter. Här föddes deras profeter och deras uppenbarelser. I detta land skrev judiska profeter och lärde sina böcker som alltjämt är en fyrbåk, ett ljus och en vägvisare för Israels barn och för alla folk.”

Oavsett vilka argument jag kommer med tror jag inte att du kommer att upphöra med dina enögda palestinabetraktelser. Men jag hoppas att de som läser dem drar öronen åt sig och ifrågasätter dina påståenden. Samfundet Sverige-Israel har alltid eftersträvat balans och saklighet i debatten, och vi ställer gärna upp för en rättvis behandling också av palestinierna. Men vi tar klart och tydligt avstånd från palestinska organisationers våldsbejakande retorik, terrorism och väpnade kamp för att ersätta det nuvarande Israel med en palestinsk stat.

Stefan Sturesson

AU-Ordförande Samfundet Sverige-Israel Riksorganisation

 

Protester mot regeringens erkännande av Palestina

Annelie Enochson i Studio Ett om erkännandet av Palestina

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5983626

Ulf Öfverberg i SVT om regeringens palestinabesked

http://www.svtplay.se/klipp/2378516/regeringens-palestinabesked-har-mott-starka-reaktioner

Ulf Öfverberg i Expressen om utnämningen av Kaplan

http://www.expressen.se/debatt/kaplan-regeringens-svar-pa-akesson/

Först nu vet jag hur skräck känns. Opinion SVD av Annika Hernroth-Rothstein .

Annika Hernroth-Rothstein arbetar som politisk rådgivare och frilansjournalist. Hon har just kommit hem från en resa till Israel med sina barn, och skriver här på Brännpunkt om sina upplevelser där.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/forst-nu-vet-jag-hur-skrack-kanns_3742338.svd

Israel: ”Vi ringer innan vi bombar”. DN Nyheter.

Hamas tvingar civila att fungera som mänskliga sköldar. Det hävdar Israels militär som ringer upp Gazainvånare för att varna innan man bombar deras hus. ”Det här är väldigt effektivt”, säger terrorforskaren Magnus Norell.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/israel-vi-ringer-innan-vi-bombar/